ΩΡΑ
11:02:20
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
12-09-2012
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ελλάδα

<

Αιτήσεις εξαγοράς από ιδιώτες κατεχόμενων ακινήτων του ΥΠ.Α.Α.Τ. μέχρι 22-9-2012


ΠΕΛΜΑ ΑΝΟΙΞΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2021 🌟 Ανακάλυψε Μοναδικά σχέδια στις καλύτερες τιμές!

 

 Τον περασμένο Μάρτιο ψηφίστηκε ο νόμος 4061/2012 (ΦΕΚ 66/Α/22-3-2012) με τον οποίο ρυθμίζονταν θέματα παραχώρησης-εκμίσθωσης ακινήτων ιδιοκτησίας του ΥΠ.Α.Α.Τ. σε ιδιώτες. Με βάση αυτό το νόμο γίνονται και οι αναρτήσεις των αγροτεμαχίων για μίσθωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από τις 26-4-2012 και μετά.
Μέλος του Συλλόγου μάς επισήμανε το άρθρο 23 του νόμου, που αφορά την εξαγορά ακινήτων του ΥΠ.Α.ΑΤ. που κατέχονται από ιδιώτες, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των σχετικών αιτήσεων 6 μήνες από την ψήφιση του νόμου, δηλαδή την 22-9-2012.


Το άρθρο 23 του Ν. 4061/2012 αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:
Διαδικασία για την εξαγορά ακινήτων
1. Όποιος κατέχει ακίνητο, το οποίο διαχειρίζεται το
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μπο−
ρεί να υποβάλλει αίτηση εξαγοράς του στην Επιτροπή
Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών της οικείας Πε−
ριφέρειας, εφόσον αποδεικνύει κατοχή αυτού πριν την
5.6.1993 και η επιφάνειά του δεν υπερβαίνει τα δέκα
(10) στρέμματα. Στην αίτηση περιγράφει το κατεχόμενο
ακίνητο κατά θέση, εμβαδόν και συντεταγμένες στο
ελληνικό γεωδαιτικό σύστημα αναφοράς. Δεν υπάγονται
στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης αυτής τα ακίνητα
της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και όσα περι−
λαμβάνονται σε δασικούς χάρτες ως δάση, δασικές ή
αναδασωτέες εκτάσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις του
νόμου 3889/2010 (Α΄ 182).
2. Η προθεσμία για την κατάθεση των αιτήσεων εξα−
γοράς από τους ενδιαφερόμενους, λήγει έξι (6) μήνες
από τη δημοσίευση του νόμου.
3. Αν στο ακίνητο έχει ανεγερθεί αυθαίρετο κτίσμα, ο
ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει στην Επιτροπή
Θεμάτων Γης και Επίλυσης Διαφορών την προβλεπόμε−
νη στη παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 4014/2011 βεβαίωση
του μηχανικού.
4. Για την κατοχή του ακινήτου λαμβάνονται υπόψη
ιδίως πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, ιδιωτικά συμ−
φωνητικά με βέβαιη χρονολογία και έκθεση γεωπόνου
που βεβαιώνει την ηλικία των δένδρων σε πολυετείς καλλιέργειες. Οι ένορκες βεβαιώσεις δεν λαμβάνονται
υπόψη ως αποδεικτικό στοιχείο για την απόδειξη κα−
τοχής του ακινήτου.
5. Το τίμημα εξαγοράς των κατεχομένων ακινήτων
ορίζεται στο ύψος της αντικειμενικής τους αξίας. Σε
περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα του αντικειμενικού
προσδιορισμού το τίμημα καθορίζεται βάσει της αγο−
ραίας τους αξίας. Αν ο ενδιαφερόμενος είναι κατ’ επάγ−
γελμα αγρότης και ασκεί αγροτική χρήση στο ακίνητο
το τίμημα εξαγοράς ορίζεται στο 1/3 της αντικειμενικής
αξίας, άλλως στο 1/3 της αγοραίας αξίας απαγορευμέ−
νης κάθε άλλη χρήσης.
6. Το τίμημα κατατίθεται στην αρμόδια Δημόσια Οι−
κονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ως έσοδο του Δημοσίου
και καταβάλλεται σε τέσσερις (4) εξαμηνιαίες άτοκες
δόσεις. Σε ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου
ρυμοτομικού σχεδίου, καθώς και σε παραλιακές ή του−
ριστικές περιοχές, το τίμημα καταβάλλεται σε οκτώ (8)
εξαμηνιαίες δόσεις. Το τίμημα δύναται να εξοφληθεί
εφάπαξ με έκπτωση 10%.
7. Έως ότου εξοφληθεί το οφειλόμενο τίμημα, ο κά−
τοχος δεν μπορεί να μεταβιβάσει το ακίνητο. Μετά την
εξόφληση του τιμήματος, ο ενδιαφερόμενος προσκομί−
ζει το σχετικό παράβολο στην αρμόδια υπηρεσία της
οικείας Περιφέρειας και εκδίδεται τίτλος κυριότητας
από τον Περιφερειάρχη, σύμφωνα με το άρθρο 21.
8. Σε περίπτωση μη καταβολής μίας δόσης, εντός
προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη λήξη της, η Δημόσια
Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) ειδοποιεί την Επιτροπή
Ελέγχου και Νομιμότητας. Η Επιτροπή εκδίδει πρωτό−
κολλο διοικητικής αποβολής κατά του κατόχου και επι−
βάλλει το προβλεπόμενο στο άρθρο 18 πρόστιμο.

 


http://geoponiprevezas.blogspot.gr/2012/09/22-9-2012-40612012.html

|


Ροή Ειδήεων

| Αθλητικά
3 παιδιά γεννημένα την ίδια ημέρα....


10:07 | Πρέβεζα
Προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων από 5 Απριλίου έως 12 Απριλίου 2021


10:07 | Ήπειρος
Βραβείο Νόμπελ για την Περιφέρεια Ηπείρου...για το ΗΠΕΙΡΟΣ 0.0.0.0


18:01 | Πρέβεζα
Άλλη μια χαμένη τετραετία για τους οδικούς άξονες της Πρέβεζας


17:55 | Ελλάδα
Εικόνες από τον εορτασμό των 200 ετών από την επανάσταση του 1821


10:35 | Ελλάδα
Εικόνες από τον εορτασμό των 200 ετών από την επανάσταση του 1821 στον κόσμο


10:07 | Ελλάδα
Χρόνια πολλά Ελλάδα!!!


11:09 | Πρέβεζα
Νίκος Τζίμας ....ΕΑΛΩ ο Δήμος....


10:35 | Πρέβεζα
''Ενεργοί Δημότες Πρέβεζας'' επιστολή στην περιφέρεια για το κάστρο του Αγίου Ανδρέα


16:22 | Ελλάδα
Κέρκυρα: Στις φλόγες το κρουαζιερόπλοιο MSC Lirica


10:35 | Πρέβεζα
Θα συνεχιστεί για χρόνια η οδική απομόνωση της Πρέβεζας


07:55 | Πρέβεζα
Συλλυπητήρια ανακοίνωση από την Φιλαρμονική ''Ορφεύς'' για την απώλεια του ιστορικού μέλους της μπάντας Γιώργου Κοτσίνη


09:42 | Πρέβεζα
Ν. Γεωργάκος ''Στηρίζουμε όλοι την αγορά μας τηρώντας στο έπακρο τα μέτρα''


18:19 | Ελλάδα
Ανοίγει τη Δευτέρα το λιανεμπόριο