ΩΡΑ
20:22:21
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
8-2-2011
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕισήγηση Κώστα Αρβανίτη για Συνέχιση της λειτουργίας της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ


«Συνέχιση της λειτουργίας της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ»

Εισήγηση στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 07.02.2011 από τον περιφερειακό σύμβουλο της Π.Ε. Πρέβεζας, Κώστα Αρβανίτη

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να πάρει απόφαση για τη μετατροπή της αναπτυξιακής εταιρίας ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ στη μοναδική Αναπτυξιακή εταιρία της Περιφέρειας Ηπείρου. Η ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ αποτελεί την αναπτυξιακή εταιρία στην οποία η Περιφέρεια Ηπείρου μετέχει πλειοψηφικά στην εταιρική της σύνθεση και η οποία μέχρι σήμερα με βάση τη μετοχική της σύνθεσης είχε αναπτύξει δραστηριότητα στους νομούς Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Ο νόμος του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ αναφέρεται στη δυνατότητα να συστήσει η Περιφέρεια μία (μόνο) αναπτυξιακή εταιρία, εφ΄ όσον δεν συμμετέχει πλειοψηφικά σε άλλη αναπτυξιακή εταιρία, καθώς και να διατηρήσει τη συμμετοχή της σε εταιρίες στις οποίες συμμετείχαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις.

 

Η αναγνώριση της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ ως την αναπτυξιακή εταιρία της Περιφέρειας υπονοεί την επέκταση της δραστηριότητάς της σε όλες τις περιφερειακές ενότητες. Οφείλουμε όμως να δούμε κάποιες ιδιαιτερότητες σε σχέση με την απόφαση αυτή :

 

Η  ΗΠΕΙΡΟΣ δεν είναι η μόνη αναπτυξιακή εταιρία της Περιφέρειας. Υπάρχουν και άλλα αναπτυξιακά σχήματα στα οποία συμμετέχει η Περιφέρεια και οι άλλοι φορείς της περιοχής και πιο συγκεκριμένα η ΕΤΑΝΑΜ, η ΑΝΕΘ, γιατί όχι το BIC Ηπείρου και η ΑΣΗΚ και τέλος τα ΚΕΚ της πρώην Ν.Α. Πρέβεζας και της ΝΕΛΕ Θεσπρωτίας. Οφείλουμε να δούμε τη στάση μας απέναντι σε όλα αυτά τα σχήματα για να διαμορφώσουμε μια συνολική πρόταση για το μέλλον τους. Για να καταλήξουμε σ’ αυτό οφείλουμε να δούμε πριν προχωρήσουμε σε όποια απόφαση πως αξιολογείται η προσφορά και η αποτελεσματικότητα τόσο της ΗΠΕΙΡΟΣ όσο και των λοιπών εταιριών.

 

Ειδικότερα για την ΕΤΑΝΑΜ, πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η ιδιαιτερότητά της ως αναπτυξιακή εταιρία για τους πρώην νομούς Πρέβεζας και Άρτας αλλά και για τμήμα της Αιτωλοακαρνανίας (στην πλευρά του Αμβρακικού).

 

Η εύκολη λύση της μετατροπής της ΗΠΕΙΡΟΣ στην βασική αναπτυξιακή εταιρία της Περιφέρειας υποδηλώνει έμμεσα την αποδοχή της διεύρυνσης της περιοχής δραστηριότητάς της σε όλη την Περιφέρεια και επομένως της ανταγωνιστικής σχέσης της απέναντι την ΕΤΑΝΑΜ. Η ΕΤΑΝΑΜ πλέον καλείται να λειτουργήσει ανταγωνιστικά με την ΗΠΕΙΡΟΣ στην ίδια της την περιοχή και επομένως τίθεται το δίλημμα στους φορείς της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης αλλά και στους συνεταιριστικούς φορείς που είναι μέτοχοί της να αποφασίσουν την ενσωμάτωσή της ή όχι στην ΗΠΕΙΡΟΣ.  Με τον τρόπο αυτό μετατίθεται το βάρος της ευθύνης στους λοιπούς μετόχους της ΕΤΑΝΑΜ (αλλά και της ΑΝΕΘ) να βγάλουν τα «κάστανα από τη φωτιά». Όμως παρά το ότι δεν έχει το πλειοψηφικό πακέτο η περιφέρεια στην ΕΤΑΝΑΜ, παρόλα αυτά η Περιφέρεια θα στείλει δύο εκπροσώπους στη Γενική της Συνέλευση οι οποίοι θα πάρουν θέση στο δίλημμα αυτό. Οφείλει επομένως η Περιφέρεια να έχει επεξεργαστεί άποψη.

 

Και εάν για την ΑΝΕΘ το θέμα της συγχώνευσης με την ΗΠΕΙΡΟΣ μπορεί να είναι εύκολο, για την ΕΤΑΝΑΜ τα πράγματα είναι πιο περίπλοκα. Στην εταιρεία αυτή μετέχουν και εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας και απαιτείται συνεννόηση μαζί τους.

 

Εάν η βέλτιστη λύση είναι η συνέχιση της λειτουργίας της ΕΤΑΝΑΜ ως έχει, νομίζω ότι σεβόμενοι τον εαυτό μας και τους λοιπούς μετόχους της, περιλαμβανομένης και της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας, δεν είναι σκόπιμο να αποφασίσουμε την επέκταση της δραστηριότητας της ΗΠΕΙΡΟΣ στις ενότητες Πρέβεζας και Άρτας. Διαφορετικά στρεβλώνουμε τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των δύο αυτών εταιριών.

 

Εάν η καλύτερη λύση είναι η συγχώνευση της ΕΤΑΝΑΜ με την ΗΠΕΙΡΟΣ τότε πρέπει από την αρχή να εξεταστούν οι όροι της συγχώνευσης. Με τη συγχώνευση η Περιφέρεια στο νέο σχήμα δεν έχει πλέον το πλειοψηφικό πακέτο. Επίσης στη νέα αναπτυξιακή θα μετέχουν φορείς της Αιτωλοακαρνανίας και άρα η δραστηριότητα της συγχωνευόμενης εταιρίας θα επεκτείνεται στο κομμάτι του νότιου Αμβρακικού.

Σε κάθε περίπτωση αυτή πρέπει να δούμε πως θα συνεχίσουν να υλοποιούνται τα προγράμματα που η ΕΤΑΝΑΜ έχει αναλάβει. Με φορέα την ΕΤΑΝΑΜ έχουν εγκριθεί τα προγράμματα LEADER νότιας Ηπείρου και LEADER Αλιείας.

 

Τα θέματα επομένως δεν είναι απλά. Είναι πολύ σημαντικό να δει η Περιφέρεια την υποστήριξη της αναπτυξιακής διαδικασίας για όλες τις περιφερειακές ενότητες της Περιφέρειας αξιοποιώντας την τεχνογνωσία που έχει σωρευτεί και να μη λειτουργεί με άξονα μόνο τα Γιάννενα. Ίσως να είναι πιο δόκιμη λύση η διατήρηση της ΗΠΕΙΡΟΣ και της ΕΤΑΝΑΜ ως διακριτών εταιριών χωρίς γεωγραφική επικάλυψη και άρα ανταγωνιστική λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή θα ήταν χρήσιμο να προχωρήσει η δημιουργία ενός κοινοπρακτικού σχήματος των αναπτυξιακών εταιριών που δραστηριοποιούνται στην περιφέρεια και που θα αξιολογηθούν θετικά με αποτέλεσμα να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και το κοινοπρακτικό αυτό σχήμα να στηριχθεί από την Περιφέρεια.

 

Παράλληλα η Περιφέρεια οφείλει να εξετάσει και το μέλλον του ΚΕΚ της πρώην ΝΑ Πρέβεζας και της ΝΕΛΕ Θεσπρωτίας. Τα δύο αυτά ΚΕΚ θα μπορούσαν επίσης να συνεργαστούν και να διευρύνουν τη λειτουργία του σε όλη την Ήπειρο, αποτελώντας έτσι ένα «εργαλείο» που πλην της κατάρτισης θα μπορούσε να συμμετέχει ως εταίρος σε πρωτοβουλίες που αφορούν την προώθηση της απασχόλησης και δια βίου μάθησης, τη στιγμή που η Περιφέρεια είναι πλέον ο βασικός του μέτοχος.

 

Επίσης πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη ότι η τρέχουσα προγραμματική περίοδος δεν είναι ευνοϊκή για τις αναπτυξιακές εταιρίες, των οποίων οι χρηματοδοτήσεις από τα επιχειρησιακά προγράμματα 2007 – 2013 είναι περιορισμένες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο.

Προτείνεται επομένως η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης έκθεσης για το θέμα (πιθανά από Επιτροπή του Π.Σ., που θα συνεργαστεί με τους λοιπούς μετόχους και το προσωπικό όλων των αναπτυξιακών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια). Η έκθεση θα αξιολογεί το σύνολο των εταιριών αυτών (τη μέχρι τώρα δράση τους, την τεχνογνωσία τους και τις προοπτικές βιωσιμότητάς τους) και θα προτείνει συνολική λύση για το χειρισμό όποιων αλλαγών και ανακατατάξεων μετά από καταγραφή των εναλλακτικών σεναρίων και των βέλτιστων λύσεων. Οι επεξεργασμένες αυτές προτάσεις και λύσεις θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση του Περιφερειακού Συμβουλίου για τη λήψη της τελικής απόφασης.

 

 

|Ροή Ειδήεων

13:48 | Ήπειρος
Γ. Ζάψας: Την Κυριακή με την ψήφο σας κάνουμε το πρώτο βήμα για μια νέα αρχή...


10:42 | Πρέβεζα
Στράτος Ιωάννου: Κυριακή 26 Μαΐου ψηφίζουμε με αυτοδιοικητικά κριτήρια


09:45 | Πρέβεζα
Το 17ο Preveza Jazz Festival είναι εδώ !


09:34 | Πρέβεζα
Μήνυμα του υποψηφίου περιφερειακού συμβούλου Κώτση Δημήτρη


01:01 | Πρέβεζα
Μεγάλη συγκέντρωση Γεωργάκου στο Κανάλι


15:44 | Κόσμος
Ηφαιστειακό βουνό 800 μέτρων εμφανίστηκε ξαφνικά στον Ινδικό Ωκεανό


15:38 | Πρέβεζα
Γ. Γιαμάς: Για την ''Πρέβεζα Όλον''


14:44 | Πρέβεζα
265 σπουδαστές θα δεχτεί το τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ στην ΠΡΕΒΕΖΑ


13:58 | Υγεία
ALERT!! O ΕΟΦ προχώρησε στην ανάκληση παρτίδων του φαρμακευτικών προϊόντων MUCOSOLVAN


15:01 | Πρέβεζα
Γ.Ζάψας από την Πρέβεζα...''ήρθε η ώρα να αλλάξουμε πορεία''


14:44 | Ελλάδα
Πριν από λίγο!! Πέταξαν μπογιές και καπνογόνα στην Βουλή [Photos]


13:12 | Life&Style
Οι Selfie του Κ. Μητσοτάκη με το επιτελείο της Εκπομπής Happy Day


12:54 | Πρέβεζα
Χαλκίδης Πολύκαρπος ''η ώρα της ΝΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ έφτασε''


10:27 | Πρέβεζα
Επισκέψεις στον Άγιο Θωμά, στο Νεοχώρι, στον Παντοκράτορα και στον Μύτικα πραγματοποίησε ο Υποψήφιος Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος


09:59 | Πρέβεζα
Δείτε όλες τις υποψηφιότητες στην περιφέρεια και τους δήμους της Πρέβεζας