ΩΡΑ
19:25
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
17-10-2019
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΠρέβεζαΣυγκρότηση πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς


Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α /7-6-2010) « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»

2. Τις διατάξεις του Ν. 4039/12 «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις της παρ.12, του άρθρου 46, του Ν. 4235/14, << Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων>> σύμφωνα με τις οποίες, σε κάθε Δήμο συγκροτείται με απόφαση του Δημάρχου, πενταμελής επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, τα δύο μέλη της οποίας ορίζονται από τα φιλοζωϊκά σωματεία και τις ενώσεις που λειτουργούν νόμιμα και που εδρεύουν στο Δήμο ή στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα. Υποχρεωτικά στην επιτροπή μετέχουν και ένας Κτηνίατρος που ορίζεται από το Δήμο και ο οποίος είναι κατά προτίμηση ο υπεύθυνος του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς και ελλείψει αυτού άλλος ιδιώτης κτηνίατρος και ένας εκπαιδευτής σκύλων, ο οποίος είναι μέλος νομίμως αναγνωρισμένου επαγγελματικού σωματείου εκπαιδευτών σκύλων και ελλείψει αυτού εκπρόσωπος του οικείου Δήμου. Η προαναφερθείσα επιτροπή αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. στ’ του άρθρου 1,όπως ισχύει και αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

4. Την αριθμ. 499/2019 απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας, για ορισμό Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου, σύμφωνα με την οποία για το χρονικό διάστημα από 1-9-2019 έως 31-8-2020, υπεύθυνος για θέματα εποπτείας και συντονισμού για την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ορίζεται ο κ. Κουμπής Γρηγόριος του Αθανασίου.

5. Το με αριθμ. Πρωτ. 18047/5-9-2019 έγγραφό μας, προς το Φιλοζωϊκό Σωματείο <Παρέμβαση για τα ζώα>, για τον ορισμό μελών που θα συμμετέχουν στην συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς,

6. Το με αριθμ. Πρωτ. 19608/25-9-2019 έγγραφο-απάντηση του Φιλοζωϊκού Σωματείου Πρέβεζας « Παρέμβαση για τα Ζώα»


Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε


Την συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου μας, η οποία θα αποφασίζει για την επικινδυνότητα ενός ζώου συντροφιάς, σύμφωνα με τον ορισμό της παρ. στ. του άρθρου 1, όπως ισχύει και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, αποτελούμενη από:

1. κ. Κουμπή Γρηγόριο, του Αθανασίου, Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο, υπεύθυνο για την εύρυθμη λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δ. Πρέβεζας, ως μέλος

2. κ. Νικόλαο Ρώσσο, ιδιώτη Κτηνίατρο, μέλος του Πανελλήνιου Κτηνιατρικού Συλλόγου, ως μέλος

3. κ. Βάνα Ζέρβα, του Κων/νου, εκπρόσωπο του Φιλοζωϊκού Σωματείου Πρέβεζας « Παρέμβαση για τα Ζώα», ως μέλος. 

4. κ .Καλογήρου Πέλλα του Αποστόλου, εκπρόσωπο του Φιλοζωϊκού Σωματείου Πρέβεζας « Παρέμβαση για τα Ζώα», ως μέλος.

5. κ. Χαρμπούρου Ειρήνη του Αλεξάνδρου, εκπαιδεύτρια σκύλων, ως μέλος.

Γραμματειακή υποστήριξη θα παρέχεται από το τμήμα Αγροτικής Αν/ξης.

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

|


Ροή Ειδήεων

11:25 | Πρέβεζα
Συνεδρίαση της Τοπικής Κοινότητας Πρέβεζας στον Βοτανικό Κήπο με 6 θέματα


14:55 | Πρεβεζα
Η νέα Ένωση Ξενοδόχων προβάλλει την Πρέβεζα από τις συχνότητες της ΕΡΤ & της Βεργίνα TV


09:30 | Πολιτική
Όλα τα μέτρα για την οικονομία


10:43 | Πρεβεζα
Εκπαιδευτικό Επίδομα 500ευρω για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα από το επιμελητήριο


14:55 | Πρεβεζα
Εργα οδοποιίας ύψους 280.000 χιλ. ευρώ θα κατασκευάσει ο Δήμος Πρέβεζας


12:28 | Πρεβεζα
Ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής


12:02 | Ελλάδα
Ενημέρωση για τις μετακινήσεις εκτός νομού


09:24 | Ελλάδα
Επαναφορά της οικονομικής δραστηριότητας 3ο στάδιο από Δευτέρα 18 Μαΐου


13:59 | Πρεβεζα
Ρεπορτάζ του ALPHA διαφήμιση για την Πρέβεζα [video]


11:54 | Πρεβεζα
Ευχαριστήριο μήνυμα για το ιατρικό προσωπικό της καρδιολογικής μονάδας και της μονάδας τεχνητού νεφρού του Γεν. Νοσοκομείου Πρέβεζας


09:35 | Πρεβεζα
Ο Φακός της ΕΡΤ3 στην Κυανή Ακτή


20:55 | Πρεβεζα
Η Μενεγάκη διαφημίζει τις ακτές της Πρέβεζας [video]


10:20 | Πρεβεζα
Ο καθαρισμός των οικοπέδων από εύφλεκτα υλικά και σκουπίδια, είναι ευθύνη των ιδιοκτητών τους


| Πρεβεζα
Ο Δήμαρχος Πρέβεζας στο Mega μιλώντας για τον τουρισμό [video]


22:20 | Πρεβεζα
Η μεγαλύτερη και ασφαλέστερη παραλία της Ευρώπης στην Πρεβεζα


15:25 | Κόσμος
Οι προτάσεις της Κομισιόν για τον τουρισμό - Σταδιακή και συντονισμένη άρση των περιορισμών στα σύνορα


15:02 | Πρεβεζα
Συσκέψεις για τον τουρισμό στο Δήμο Πρέβεζας με κυρίαρχο στόχο την ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής.