ΩΡΑ
11:02
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
23-6-2018
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Πρέβεζα

Συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας με 38 θέματα
 

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις 25-06-2018.

Σας καλούμε σε Συνεδρίαση, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα

συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 25/06/2018, ημέρα Δευτέρα

και ώρα 19.00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος

δράσης έτους 2018.

2. ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΟ Ε.Π. «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 ΤΟΥ ΥΠΟΜΕΔΥ ΓΙΑ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΛΟΥΡΟΥ ΚΑΙ ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ- Β' ΦΑΣΗ

(ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ)» ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΈΡΓΟ 4 “ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΣΩΣΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ” ΚΑΙ ΤΟ

ΥΠΟΈΡΓΟ 4 “ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ Ο.Κ.Ω.”.

3. Για Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου:

« Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ », προϋπολογισμού 40.000,00 €.

4. Έγκριση

9. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια οχημάτων

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου», (Προμήθεια ενός

φορτηγού και δύο επιβατικών οχημάτων).

10. Ορισμός δικαιούχων αποζημίωσης για συμμετοχή στις συνεδριάσεις

του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.1417/τ. Β΄/25-4-

2018 Φ.Ε.Κ.

11. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων με αφορμή την

συμπλήρωση 90 χρόνων από το θάνατο του ποιητή Κώστα

Καρυωτάκη σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας,

και έγκριση Αδελφοποίησης με το Δήμο Πρέβεζας , δαπάνης και

διάθεση Πίστωσης».

12. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης “ΖΑΛΟΓΓΕΙΑ 2018” στη Δ.Ε

Ζαλόγγου , δαπάνης και διάθεση Πίστωσης.

13. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

& Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) για

απασχόληση στο Δήμο Πρέβεζας κατά το σχολικό έτος 2018 – 2019).

14. Διατήρηση - Κατάργηση κενωθείσας θέσης περιπτέρου στην

Δημοτική Κοινότητα Πρέβεζας, σύμφωνα με την αριθμ. 24/2018 της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

15. Έγκριση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών

Σταθμών Δήμου Πρέβεζας.

16. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης στη ΝΕΔΗΚΕΠ της χρήσης των

υπ΄αριθ 1 & 2 κατ/των οικισμού ΟΕΚ "ΠΡΕΒΕΖΑ ΙΙ" στην περιοχή

Μαργαρώνας, Δήμου Πρέβεζας.

17. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Πρέβεζας, για το Διοικητικό Συμβούλιο

του Κέντρου Πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της

ψυχοκοινωνικής υγείας (ΚΕΠΡΟΝΑΠ).

18. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στην Τοπική Κοινότητα Καμαρίνας,

Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας, για δημιουργία

Αεραθλητικού Κέντρου.

19. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού χώρου περιμετρικά του

Μεγάλου Θεάτρου Νικόπολης, για αποπεράτωση εργασιών.

20. Εκμίσθωση του υπ΄αριθ. -20- καταστήματος Εμπορικού Κέντρου

Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

21. Παραχώρηση αίθουσας Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ.

Μιχαλιτσίου, Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας Δήμου Πρέβεζας, στον

Πολιτιστικό Πολιτιστικό Επιμορφωτικό Σύλλογο Μιχαλιτσίου.

22. Παραχώρηση Κοινοτικού Καταστήματος στην Τ.Κ. Ρευματιάς,

Δημοτικής Ενότητας Λούρου Δήμου Πρέβεζας, στον Εκπολιτιστικό

Σύλλογο "ΓΚΙΟΝΑΛΑ".

23. Έγκριση της αριθμ. 49/2018 απόφασης Δ.Σ. της Νέας Δημοτικής

Κοινωφελούς Επιχείρησης Πρέβεζας (ΝΕ.ΔΗ.Κ.Ε.Π.), σχετικά με την

λειτουργία των Ιαματικών Λουτρών κατά την θερινή περίοδο 2018.

Σελ. 2 από 4

24. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Ιατρική

παρακολούθηση στα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Πρέβεζας” για τον

μήνα ΜΑΙΟ 2018.

25. ΄Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ καλλιτεχνικών

υπηρεσιών στη Δ.Ε. Λ “ για τον μήνα MAIO 2018.

26. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ Παροχή υπηρεσιών

Ψυχολόγου στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας” για τον

μήνα Μάϊο έτους 2018.

27. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Μεταφόρτωση και

μεταφορά απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας στο ΧΥΤΑ Καρβουναρίου

2017-18, Μαΐου 2018.

28. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : Φροντίδα και

καθαριότητα των αδέσποτων ζώων του Δημοτικού κυνοκομείου (6η

πιστοποίηση).

29. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσίας : Επισκευή συντήρηση

οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας, περιόδου 05.06.2018 –

14.06.2018.

30. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ».

31. Έγκριση πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ », ΟΜΑΔΑ Β, παραλαβή

της υπηρεσίας τοποθέτησης υλικών ψύξης θέρμανσης.

32. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών.

33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας

μεταφοράς με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών Δήμου Πρέβεζας».

34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσία με τίτλο

«Εργασίες συντήρησης παιδικών χαρών Δήμου Πρέβεζας» Ομάδα Α

παροχή υπηρεσίας.

35. Έγκριση πρακτικού αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

36. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου για υπηρεσία εκτός έδρας.

37. Έγκριση συμμετοχής της Φιλαρμονικής Δ.Ε. Λούρου στο πλαίσιο του

Πολιτιστικού Καλοκαιριού 2018 του Δήμου Ηγουμενίτσας 16 Ιουλίου

έως 21 Ιουλίου 2018 ,δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.

38. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων:«ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

FESTIVAL 2018 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ».

|
Ροή Ειδήεων

11:14 | Ελλάδα
Kύμα ζέστης με ''38αρια'' από σήμερα...


11:02 | Πρέβεζα
Πρόγραμμα θερινων εκδηλώσεων στο δήμο Πάργας


15:10 | Πρέβεζα
Σύλληψη 34χρονου στον Μύτικα Πρέβεζας, για κατοχή αρχαίων αντικειμένων ανεκτίμητης αρχαιολογικής αξίας


14:00 | Πρέβεζα
''Ο ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ 80 ΗΜΕΡΕΣ'' στην Πρέβεζα


13:30 | Ελλάδα
Κατάφεραν το ακατόρθωτο στην ΕΡΤ, ζημιά 2,7εκ από τα τηλεοπτικά του μουντιάλ


13:11 | Πρέβεζα
Την Τετάρτη τα αποκαλυπτήρια της Ακτίας Γοργόνας


12:05 | Ήπειρος
Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 17χρονο συνεπιβάτη δικύκλου


16:10 | Ελλάδα
Απεβίωσε αιφνιδίως ο Σωκράτης Κόκκαλης junior


09:36 | Πρέβεζα
Οι προτάσεις και η τοποθέτηση T.Παππά στην ημερίδα για τον Αθλητικό Τουρισμό στην Πρέβεζα


09:12 | Ελλάδα
Τα πρωτοσέλιδα της Κυριακής 15-7-2018


12:59 | Πρέβεζα
Στην Πρέβεζα σήμερα μεγάλα ονόματα από τον χώρο της καλαθοσφαίρισης!


19:30 | Παραπολιτικά
Ντιρλα πάλι ο Jean Claude Junker [Video]


12:36 | Life&Style
20 πράγματα που οι άντρες βαρέθηκαν να ακούν από τις γυναίκες


23:46 | Παραπολιτικά
Εκτός απο τα εργασιακά η κυβέρνηση φροντίζει και για την παγκόσμια ειρήνη


22:22 | Πολιτική
Kolotoumba Χαν μετά τον σάλο: Δεν εννοούσα αλλαγή συνόρων αλλά την ΑΟΖ Ελλάδας - Αλβανίας