Εφορίες       ShareThis

ΠΑΡΓΑΣ Γραμματεία 26840 32444

ΠΑΡΓΑΣ Προϊστάμενος 26840 32789

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γραμματεία 26820 21351

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Διευθυντής 26820 22243

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τμήμα Κεφαλαίου 26820 29835

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Τμήμα ΦΠΑ 26820 29830

ΠΡΕΒΕΖΑΣ Ταμείο Παρακαταθηκών-Δανείων 26820 61103

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Γραφείο Εσόδων 26830 23634

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Προϊστάμενος 26830 22700

ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ Ταμείο 26820 22343

TAXIS SERVER ΠΡΕΒΕΖΑ 26820 61092

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 26820 61103

|
blog comments powered by Disqus
Powered by Disqus


Τελευταία Νέα